Klímatizált vengégszobák a nyári melegben

Szobák városi kilátással

Panoráma az erkélyről

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Konyha étkezővel

Panorámás reggeli

Az “új” fürdőszobák

Üdvözöljük Hévízen! Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeinket

 

I. Bevezetés

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Fábsits Vendégház – Hévíz (székhely: 8360 Hévíz, Dr. Babócsay utca 32.), a továbbiakban: mint Szolgáltató – elszállásolási szerződést köt a Vendégeivel illetve a Szállás-foglalókkal a vendég-házunkban a szoba foglalásakor.

II. Szerződő felek
1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a
szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le,
úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a
feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Szerződő Felek).
2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy
harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés
feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az
esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen
képviseli-e a Vendéget.

III. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli
ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik
konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban
megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi
szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a
Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő
előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett
meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben
a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek
személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt
igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli
megállapodás szükséges.

IV. Az elszállásolás kezdete és vége
1. A szobákat az érkezés napján 15.00 órától biztosítjuk, a korábbi érkezésre előzetes
egyeztetés és visszaigazolást követően van lehetőség.
2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás
szerinti nap 22.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi
érkezési időpont került kikötésre.
3. A szobákat a távozás napján legkésőbb 11.00 óráig köteles a Vendég elhagyni. A
szálloda foglaltságától függően Szolgáltató lehetőséget biztosít késői távozásra, amely
12.00 óráig ingyenes, azt követően a szobaár 50%-a ellenében, 18.00 óráig van rá
lehetőség. A hosszabbítási szándékot Vendég a tulajdonosnál tudja előre jelezni.

Kérésre, díjmentes csomag megőrzést is biztosítunk.

V. Az elszállásolás meghosszabbítása
1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása
szükséges.
2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett
napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató
előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is
kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

VI. Vendéglátás

Reggelit kérésre biztosítunk: 2250 Ft/fő. A reggelit 8.00 és 10.00 óra között fogyaszthatják a vendégek a Vendégház reggelizőjében. A szoba ár ellátást nem tartalmaz!
A reggeli minden szobatípusnál megoldható ÖN erőből (mini konyha van).

VII. Az árak, árgarancia

Az aktuális árak a www.heviztravel.com oldalon folyamatosan megtalálhatóak.

Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA)
ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák
a törvényben meghatározott ÁFA-t, de nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA),
amit a helyszínen kell megfizetni (18 éves kor felett). Az IFA összege évente változik – ez a Hévízi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (IFA) módosulása miatt
a többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

VIII. Hotel-Foglalási Szabályzat

A Szolgáltató által email-ben adott árajánlatot szobafoglalásra, illetve az online foglalás (Szállás.hu ügyfél-szolgálatán) keresztül megvalósuló foglalásokat – Önnek mint Szállás-foglalónak meg kell erősíteni ezt az előre-fizetéssel (előleg) utalásával. Ez a szobafoglalás bruttó értékének a 20%-ka. Előleg hiányában az Ön foglalása törlésre kerülhet.

Fizetés módja, fizetési feltételek

1.ELŐREFIZETÉS: A szobafoglalás (bruttó) összegének 20%-át át kell utalni tetszőleges időpontban (1-3 napon belül). Az előrefizetéssel (előleg utalással) – Ön mint a Szállás-foglaló megerősíti ezt a foglalást. Az előleg beérkezésével a Szolgáltató egy visszaigazoló emailt fog küldeni a tranzakcióról és a hotel-szoba foglalásról.

Előleg: a gyakorlatban egyfajta kötbért jelent, amely a szállás összegébe a kiegyenlítéskor beleszámít, de a foglalás határidőn túli visszamondása esetén elvész

UTALÁSHOZ: SZÁMLA SZÁM | OTP Bank: 11773494-21919817 | Fábsics Kálmán |

2. A megrendelt hotel-szobák ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forint-ban
vagy Euro-ban), bankkártyával vagy hitelkártyával (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Elektron),
illetve Szép Kártyával (OTP, K&H, MKB). >> POS-Terminál

3. FIZETÉS: a fennmaradó összeget a helyszínen kérjük rendezni az [érkezés napján]: készpénzzel vagy VISA, MasterCard, Maestro illetve Szép Kártyát is elfogadunk.

Az érkezési dátumon (napon) alapuló szoba számlát állítunk ki a vendégnek.

IX.Lemondási feltételek
Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és
módosítási feltételek a következők:
–  Amennyiben a lemondás legkésőbb az érkezés napja előtt 3 nappal megtörténik,             kötbérmentesen lemondható, foglalási díj nem kerül felszámításra.

–  A határidőn túli (3 napon belüli) lemondás, illetve meg nem jelenés esetén a kötbér mértéke a befizetett előleg összege.

X. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a
létesítményt;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott – előlegfizetési kötelezettségét 
a kötbért – a meghatározott időpontig.

2. A Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00
óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem
járult hozzá.

XI. A Vendég kötelességei
1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a
szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe
helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell
kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

3. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében
2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda
szobáiban, reggeliző helyiségben, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében
dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos!

Dohányzásra az arra kijelölt helyen van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben
történő dohányzás esetén alkalmanként 30.000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

4. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen
használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért
egyetemlegesen felelnek.

5. HÁZIREND betartása – a szobai-mappában elhelyezett [házirend] elolvasása illetve tudomásul vétele minden Vendég számára – kötelező érvényű. << ITT tudod elolvasni is

6. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a tulajdonosnál leadni. Ennek
elmulasztása, illetve a kulcs(ok) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató
jogosult az adott szobakulcs(ok) után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor
köteles megfizetni.

7. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég
vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A
Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra
takarítás: min. bruttó 10.000 Ft ártól, a helyzet súlyosságától függően).

XII. A Vendég jogai
1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt
helyiségek szobák és a hozzájuk tartozó egyéb helyek-helyiségek szokásos használatára.

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban
panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen
időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz
kezelésére vállal kötelezettséget.

XIII. Szolgáltatások
A Fábsits Vendéghéz ingyenes szolgáltatásai:
– Díj mentes parkolás a ház előtti parkolóban
– Széf és WIFI kapcsolat a szobákban, vendég kerékpár használata díjmentes (2 db.)
– Szobai klímák használata [a szoba ár tartalmazza , extra díj nincs felszámítva]

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
– Szobai pótágy használata: 2000 Ft/éj [életkortól független]
– Tófürdő belépőhöz kedvezményre jogosító bón
– Transzfer

XIV. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a
dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten
megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok
szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
2. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért

3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges
adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek
tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz
szükséges.

XV. A Szolgáltató kötelezettségei
1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások,
szolgáltatás szerinti teljesítése.
2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges
lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
3. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében
23.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő
zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást – melynek betartásáért a tulajdonos felel.

XVI. Háziállatok
1. A Vendégház állatbarát szállás – így háziállatot, házi kedvenceket díjmentesen fogad az erre alkalmas két szoba-típusban: (Yucca Apartman és a Villa)

XVII. Ajánlatok, kedvezmények
1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.heviztravel.com oldalon folyamatosan
meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra
vonatkoznak.

XVIII. A pótágyra vonatkozó feltételek

1. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni
szükséges. Életkortól független a szobai pótágy: 2000 Ft/éj.

2. A pótágyak minden esetben egy légtérben van a kétágyas szobában.

XIX. Panaszkezelés

1. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

2. Vendég a szálloda működésével, a foglalásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos
kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 32.
Elektronikus levelezési cím: kfabsits@gmail.com
Telefonszám: +36 83 341 946

3. A fogyasztónak minősülő Vendég a fogyasztóvédelemmel összefüggő
jogszabálysértés esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve a területileg
illetékes járási hivatalhoz fordulhat: www.jarasinfo.gov.hu

3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,
valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200. évi CVIII. törvény, valamint az 1997.
évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jogi Nyilatkozat
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok,
dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön
képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,
illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében
védelem alatt állnak.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és
megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda
honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda reggelizőjében is
elhelyezi.
Kelt: Hévíz, 2019. március 1.